‘แรมโบ้’ โวรัฐบาลแก้ โควิด ถูกทางแล้ว อัด ‘การุณ’ ตีกินการเมือง

'แรมโบ้' โวรัฐบาลแก้ โควิด ถูกทางแล้ว อัด 'การุณ' ตีกินการเมือง

'แรมโบ้' โวรัฐบาลแก้ โควิด ถูกทางแล้ว อัด 'การุณ' ตีกินการเมือง ปชช.จะสาปแช่ง

'แรมโบ้' อัด 'การุณ' ตีกินการเมือง วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล แก้โควิด

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย วิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรี เรื่องตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ว่า การตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น เนื่องจากการบริหารจัดการพัสดุ โดยเฉพาะเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อ และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์นั้น เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเป็นอันดับแรก ในช่วงภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ข่าวด่วนออนไลน์

ที่ผ่านมาพบว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ขาดแคลน และมีการกักตุนเป็นจำนวนมาก นายกฯ จึงได้ตั้งคณะกรรมการดังกล่าวขึ้นมาเพื่อดูแลเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 33 คน มีตัวแทนจากหลายภาคส่วน ทั้งฝ่ายกฎหมายที่มาจาก คณะกรรมการกฤษฎีกา กรทรวงพาณิชย์ กรมบัญชีกลาง กรมศุลกากร กรมการค้าภายใน รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เข้ามาตรวจสอบความโปร่งใส ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม สมาคมโรงพยาบาลเอกชน

แสดงให้เห็นว่าการตั้งคณะกรรมการชุดนี้เป็นไปด้วยความรอบคอบ และรัดกุม มีการทำงานอย่างบูรณาการจากทุกภาคส่วน มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่ได้เป็นการรวบอำนาจของกระทรวงสาธารสุข เพราะสถานการณ์เช่นนี้ทุกภาคส่วนควรช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกันไม่ใช่คอยจะทำลายขวัญกำลังใจผู้ที่ทุ่มเททำงานด้วยความเสียสละเช่นนี้ ผู้ปฏิบัติงานกำลังต้องการกำลังใจจากทุกฝ่ายมากที่สุด

“นายเก่ง การุณ ไม่ควรนำเรื่องการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลมาเป็นประเด็นโจมตีวิพากษ์วิจารณ์เพื่อเชื่อมโยงทางการเมือง และที่ผ่านมาการแก้ปัญหาของรัฐบาลก็เดินมาถูกทาง พบว่ามีผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง หากจะให้ประสบความสำเร็จอย่าแท้จริง จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งประชาชน รวมถึงนักการเมือง ที่ถือว่าประชาชนให้ความไว้วางใจเข้ามาทำหน้าที่ ไม่ใช่ให้เข้ามาเพื่อตำหนิการทำงานของรัฐบาลเพียงอย่างเดียว โดยไม่ใส่ใจประชาชน

"เทคนิคตีกินทางการเมืองแบบนี้ประชาชนเขารู้ทันและเบื่อหน่ายมาก เวลานี้นักการเมืองคนไหนเอาไวรัสโควิดมาเล่นการเมือง ตีกินทางการเมือง จะถูกประชาชนรุมประณามสาปแช่งนักการเมืองคนนั้นทุกๆ ราย ส.ส.เก่ง พึงต้องระวังไว้ ผมเตือนด้วยความห่วงใยในฐานะพรรคพวกเกลอเก่ากัน" นายสุภรณ์ กล่าว

 

ที่มา: www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวด่วนออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์  www.thairathdayonline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *