“บิ๊กแป๊ะ” ย้ำตำรวจประจำด่านเคอร์ฟิวอย่าโต้แย้งกับประชาชนหาเช้ากินค่ำ

“บิ๊กแป๊ะ” ย้ำตำรวจประจำด่านเคอร์ฟิวอย่าโต้แย้งกับประชาชนหาเช้ากินค่ำ

ยื่นประกันชั้นสอบสวน 15 คนงานเทปูน วางเงินสดคนละ 4 หมื่นพ้นคุก หลังไม่เข้าหลักเกณฑ์ยกเว้นพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ “บิ๊กแป๊ะ” กำชับเจ้าหน้าที่ประจำด่านเคอร์ฟิว ต้องสุภาพ อดกลั้น อย่าให้มีการโต้แย้งกับประชาชน

รอง โฆษก ตร. กล่าวต่ออีกว่า ขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตามข้อกำหนด ตามประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินฯ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 1) ข้อห้ามแก่ประชาชนและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็วและป้องกันมิให้เกิดเหตุรุนแรงมากขึ้น และข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 2) เพื่อให้มีมาตรการต่างๆ เพิ่มขึ้นตามความจำเป็น โดยห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น อย่างเคร่งครัด โดยหากมีความจำเป็น เร่งด่วน ให้ขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยผลการปฏิบัติช่วงเคอร์ฟิว ตั้งแต่วันที่ 3 - 23 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา พบผู้ฝ่าฝืนออกนอกเคหสถานโดยไม่มีเหตุผลสมควร กว่า 16,000 คน และผู้ฝ่าฝืนรวมกลุ่ม ชุมนุม หรือมั่วสุม ในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ กว่า 1,800 คน

จะเห็นได้ว่ายังคงมีผู้ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนด ตามประกาศฯ เป็นจำนวนมากและต้องขอขอบคุณประชาชนส่วนใหญ่ที่ให้ความร่วมมือ ซึ่งปฏิบัติได้ดี เพื่อลดอัตราความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อหรือติดเชื้อโรคฯ

ทั้งนี้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ และเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้ง กำชับ การปฏิบัติของ จนท.ประจำด่านตรวจฯ ขอให้ใช้ดุลยพินิจและความสุภาพ พยายามอดกลั้น อย่าให้มีการโต้แย้งกับประชาชน โดยเฉพาะประชาชนผู้มีรายได้น้อยหาเช้ากินค่ำ รวมถึงการสร้างช่องทางการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชนในการขอยกเว้น ออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายอย่างสมเหตุสมผล โดยอาศัยหลักนิติรัฐ และนิติธรรม ในการทำงาน.

ที่มา:  www.thairath.co.th
ติดตาม ข่าวด่วนออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ www.thairathdayonline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *