เตรียมลงทะเบียนรับเยียวยา 5 พัน สำหรับกลุ่มอาชีพใหม่ต่อไปนี้

สมาชิกกอช.-นศ.พาร์ทไทม์-อาชีพอิสระ เตรียมลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน รับเยียวยา 5 พัน เผยต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข จะได้รับเงินเป็นระยะเวลา 3 เดือน

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. เพจเฟซบุ๊ก “สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station” โพสต์ข้อความระบุว่าสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ นักเรียน นักศึกษาทำงานพาร์ทไทม์ ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือกอช. เผยมติครม. เห็นชอบขยายจำนวนผู้ได้รับเงินเยียวยา ผู้ประกอบอาชีพอิสระเพิ่มมากขึ้น โดยลงทะเบียนเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เมื่อคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ กอช. กล่าวว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบขยายจำนวนผู้ได้รับเงินเยียวยา มาตรการดูแลและเยียวยาผล กระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการคลัง ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น ข่าวด่วนออนไลน์

สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ รับจ้างทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว กิจการส่วนตัว ค้าขาย และนักเรียน นักศึกษา ที่ทำงานพาร์ทไทม์ โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปี ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน ซึ่งผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของกระทรวงการคลังกำหนด จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ ผู้ที่มีอาชีพดังกล่าวลงทะเบียนรับเงินได้ที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เมื่อผ่านการตรวจคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

 

ที่มา : www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวด่วนออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์   www.thairathdayonline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *