ตรวจสอบสิทธิ์ "เงินอุดหนุนบุตร" ขั้นตอนไม่เยอะ กรอก 3 ที เช็กเงินเข้าได้เลย

เปิดวิธีตรวจสอบสิทธิ์ "เงินอุดหนุนบุตร" ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เพียงกรอก 3 ทีผ่านเว็บไซต์ สามารถเช็กวันเงินเข้าได้เลย

 

 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตนเอง (Self Service) ของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ

 

 

ข่าวด่วนออนไลน์ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการใช้งาน ระบบตรวจสอบประวัติการรับสิทธิ์สวัสดิการสังคม (คลิกที่นี่) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกปุ่ม "ลงทะเบียน"

2. บันทึกข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนขอรับสวัสดิการให้ถูกต้อง

3. คลิกปุ่ม "บันทึก"

4. รอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านทางจอภาพ และอีเมล (ถ้ามี) เมื่อท่านได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจะอัปเดตสถานะ หลังจากมีการจ่ายเงินของทุกรอบเดือน หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0 2651 6534 หรือ 0 2651 6920 หรือ 0 2651 6920.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: www.thairath.co.th

ติดตาม ข่าวด่วนออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ www.thairathdayonline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *