“สมศักดิ์” ผุดนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ สร้างอาชีพนักโทษ แก้แรงงานขาดแคลน

“สมศักดิ์” ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย สั่งเร่งวางแผนลดความซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพ ผุดไอเดียสร้างนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ แก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน ส่งเสริมอาชีพนักโทษ วันที่ 7 มิ.ย. 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 โดยมี…