แต่งตั้ง ‘พล.อ.ไตรเทพ’ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ สนามบินสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง

แต่งตั้ง ‘พล.อ.ไตรเทพ’ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ สนามบินสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง

แต่งตั้ง ‘พล.อ.ไตรเทพ’ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ สนามบินสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง เพื่อให้ดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ของ 2 สนามบิน

 

 

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ข่าวด่วนออนไลน์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 714/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ระบุว่า เพื่อให้การบังคับบัญชาและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เกิดการบูรณาการ และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ตามคำสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 275/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563 อาศัยอำนาจตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 10/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563 จึงมีคำสั่งดังนี้

1.ให้ พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พ้นจากหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

2.แต่งตั้งให้ พล.อ.ไตรเทพ ศรีพันธุ์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 

 

 

 

 

 

ที่มา: www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวด่วนออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ www.thairathdayonline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *