อ่วม!แจ้ง 10 ข้อหา 21 แกนนำม็อบ ‘ไผ่ ดาวดิน’ หนักสุดเจอ 12 ข้อหา

แจ้ง 10 ข้อหา

อ่วม!แจ้ง 10 ข้อหา 21 แกนนำม็อบ ‘ไผ่ ดาวดิน’ หนักสุดเจอ 12 ข้อหา

อ่วม! ตร.แจ้ง 10 ข้อหา 21 แกนนำม็อบ ผิดพรก.ฉุกเฉิน-พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ ‘ไผ่ ดาวดิน’ หนักสุดเจอ 12 ข้อหา คุมตัวส่งศาลอาญา รัชดา

เมื่อเวลา 08.46 น. วันที่ 14 ต.ค. มีรายงานข่าวว่า พนักงานสอบสวน สน.สำราญราษฎร์ เตรียมดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 21 ราย ประกอบด้วย 1.นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา อายุ 29 ปี หรือ “ไผ่ ดาวดิน” แกนนำกลุ่มดาวดิน 2.นายวชิรวิชญ์ ลิมป์ธนวงศ์ อายุ 23 ปี 3.นายปริญญ์ รอดระหงส์ อายุ 23 ปี 4.นายปวริศ แย้มยิ่ง อายุ 24 ปี 5.นายฐิติสรรค์ ญาณวิกร อายุ 27 ปี 6.นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ อายุ 32 ปี หรือ “แอมมี่ The Bottom Blues”

7.นายวันชัย สุธงสา อายุ 23 ปี 8.น.ส.วรางคณา แสนอุบล อายุ 21 ปี 9.นายนันทพงศ์ ปานมาศ อายุ 29 ปี 10.นายทวีชัย มีมุ่งธรรม อายุ 20 ปี 11.นายเมยาวัฒน์ บึงมุม อายุ 20 ปี 12.นายธนกฤต สุขสมวงศ์ อายุ 65 ปี 13.นางเพ็ญศรี เจริญเณรรักษา อายุ 57 ปี 14.น.ส.อภิชญา เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ อายุ 18 ปี

15.นายมุสิก ผิวอ่อน อายุ 27 ปี 16.นายภักดี ศรีรัตอำไพ อายุ 55 ปี 17.นายนวพล ต้นงาม อายุ 23 ปี 18.นายกิตติภูมิ ทะสา อายุ 20 ปี 19.นายทรงพล สนธิรักษ์ อายุ 21 ปี 20.นายจิรวัฒน์ รูปใหญ่ อายุ 24 ปี 21.นายศศลักษณ์ อายุ 17 ปี

โดยแจ้งข้อกล่าวหา 10 ข้อ ประกอบด้วยความผิดฐาน 1.ร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่สิบคนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ประมวลกฎหมายอาญา

2.ฝ่าฝืนข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกันในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ร.บ.ฉุกเฉิน มาตรา 9/ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3.ร่วมกันกีดขวางทางสาธารณะ จนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใด ประมวลกฎหมายอาญา

4.ร่วมกันวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดส่งหนึ่ง หรือกระทำด้วยประการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร พ.ร.บ.จราจราทางบก 5.ร่วมกัน ตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆบนถนน พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

6.ร่วมกันขูด กระเทาะ ขีด เขียน พ่นสี หรือทำให้ปรากฏด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใดๆ บนถนน พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 7.ร่วมกันใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ประมวลกฎหมายอาญา

8.ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ ประมวลกฎหมายอาญา 9.ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอำนาจที่มีกฎหมายให้ไว้ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ประมวลกฎหมายอาญา 10.ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ร.บ.ควบคุมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493

ในส่วนของนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ “ไผ่ ดาวดิน” เพียงคนเดียว ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในฐานะแกนนำ ข้อหาที่แตกต่างกันคือ พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215 วรรคท้าย ซึ่งระบุว่าเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการในการกระทำความผิดมั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อีกยังมีการแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะ โดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อเจ้าพนักงาน ตามพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ และข้อหาใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมแล้วทำให้นายจตุภัทร์ถูกแจ้งทั้งหมด 12 ข้อหา ทั้งนี้ เมื่อแจ้งข้อกล่าวแล้วทางพนักงานสอบสวนจะมีการนำตัวผู้ต้องหาไปศาล โดยนำตัว นายจุตุภัทร์ ส่งศาลอาญา รัชดา

ส่วนกรณีรายอื่นๆ อีก 19 ราย ที่ไม่ใช่เยาวชน) ส่งศาลแขวงดุสิต ส่วนกรณีนายศศลักษณ์ อายุ 17 ปี ส่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยจะนำตัวไปยังศาลต่างๆ ภายในวันนี้ต่อไป

 

 

ที่มา : www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวด่วนออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์  www.thairathdayonline.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *