ถาวร เผยเบื้องลึก คมนาคม-คลัง เห็นต่าง เลิกอุ้มบินไทย ชงฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย

    ระหว่างที่ข้อสรุปและแนวทางการแก้ไขปัญหาภาระขาดทุนสะสม 2.4 แสนล้านบาท ของบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) ยังไม่ได้รับการแก้ไข ยืดเยื้อไม่มีข้อยุติ ท่ามกลางกระแสข่าวเพราะกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ 51% และกระทรวงคมนาคมในฐานะเจ้ากระทรวงที่กำกับการบินไทยยังเห็นต่างกันนั้น เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ข่าวด่วนออนไลน์…