เช็คได้เลย "ม33เรารักกัน" โอนเงินเพิ่มเติม 1,000 บาท เข้าเป๋าตัง แล้ววันนี้

เช็คได้เลย “ม33เรารักกัน” โอนเงินเพิ่มเติม 1,000 บาท เข้าเป๋าตัง แล้ววันนี้

“ม33เรารักกัน” โอนเงินเยียวยาเพิ่มเติมงวดแรก 1,000 บาท เข้าแอปฯ เป๋าตัง ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้ว ภายหลังรัฐบาลเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเพิ่มวงเงินให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ตามโครงการ “ม33เรารักกัน” เพิ่มคนละ 2,000 บาท แบ่งจ่ายงวดละ 1,000 บาทนั้น   วันนี้ (24 พฤษภาคม 2564) โครงการ ม33เรารักกัน ได้โอนเงินเยียวยาเพิ่มเติมงวดแรก 1,000 บาท เข้าแอปพลิเคชัน …

Read More