อภิปรายงบปี65

นายกฯถึงสภาเตรียมชี้แจงอภิปรายงบปี65

“พล.อ..ประยุทธ์” เดินทางถึงรัฐสภาเตรียมชี้แจงการอภิปรายงบปี65 ฉบับร่างพ.ร.บ. ขณะที่สภาจัดมาตรการป้องกันโควิดเข้ม   เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 64 สภาผู้แทนราษฎรจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 วาระแรกที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายไว้ที่ 3.1 ล้านล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 จำนวน 185,962.5 ล้านบาท หรือ 5.66% ประมาณการรายได้สุทธิ 2.4 แสนล้านบาท และกำหนดวงเงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน 7 แสนล้านบาท โดยในวันนี้เป็นการประชุมวันแรกและจะประชุมไปจนถึงวันที่ …

Read More