กทม.ห่วงผู้ป่วย พิษสุรา เรื้อรัง ช่วงสั่งห้ามขายเหล้า เปิดช่องทางรักษาฟรี

กทม.ห่วงผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรัง ช่วงสั่งห้ามขายเหล้า เปิดช่องทางรักษาฟรี

    พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากกรณีกรุงเทพมหานครออกประกาศฯ ฉบับที่ 6 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 เม.ย.63 โดยมีคำสั่งให้ปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราทั้งแบบขายส่งและขายปลีก ตั้งแต่วันที่ 10-20 เมษายน 2563 เพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตราย จำกัดการรวมกลุ่มสังสรรค์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง และลดความเสี่ยงต่อการติดโรคดังกล่าวนั้น   กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน ข่าวด่วนออนไลน์ โดยแนะนำให้ผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง …

Read More